Gästhamn

-gör ett strandhugg!

och besök restaurangen! Vi har en rymlig besökshamn med ca 4 m vattendjup och rum för 10 båtar.

logo by Innografica D&D webcontent by AVAb